113.623 certificate verzi tranzacţionate în prima sesiune din mai, pe OPCOM

Legea-de-sprijinire-a-investițiilor-în-energii-regenerabile-prin-certificate-verzi-a-fost-aprobată-de-C-538x354

Numărul certificatelor verzi tranzacţionate în prima sesiune din mai 2013 pe Piaţa Centralizată a Certificatelor Verzi s-a ridicat la 113.623 unităţi, conform datelor publicate de operatorul pieţei de energie OPCOM.

În prima sesiune din mai au fost lansate opt oferte de cumpărare şi 61 de vânzare. Preţul de închidere a fost de 170 lei/certificat.

Certificatul Verde este un document care atestă o cantitate de 1 MWh de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie.

Sursele regenerabile eligibile să participe în sistemul de tranzacţionare a Certificatelor Verzi sunt energie hidro utilizată în centrale cu o putere instalată de cel mult 10 MW, energie eoliană, energie solară, energie geotermală şi gazele combustibile asociate, biomasa, biogaz, gaz de fermentare a deşeurilor şi gaz de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate.

Cota anuală obligatorie pentru 2013 este de 9% din energia electrică furnizată de fiecare furnizor consumatorilor finali.
Nivelul ţintelor naţionale privind ponderea de energie electrică în consumul final de energie electrică în perspectiva anilor 2015 şi 2020 este de 35% şi, respectiv, 38%.

sursa articol: agerpres.ro