CEZ: Clienții non casnici, beneficiari ai serviciilor de furnizare a energiei electrice, se încadreaza în trei categorii

logo_20cez_1_De la începutul anului 2014, agentii economici care beneficiaza de servicii de furnizare a energiei electrice se vor încadra în trei categorii, și vor avea parte de tarife diferențiate în conformitate cu Legea energiei electrice nr.123/2012 si a Ordinului ANRE nr. 82/2013.

Astfel, pentru categoria de clienți agenti economici care au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice pe piata concurentiala în conditii de eligibilitate ramân neschimbate conditiile contractuale în vigoare.

În ceea ce privește clienții agenti economici care beneficiaza de Serviciul Universal (SU) — agenții economici care, în baza documentelor pe care le-au transmis furnizorului de ultima instanta (FUI) au dreptul la Serviciul Universal (SU) si care nu au uzat de eligibilitate — aceștia platesc energia electrica consumata la valoarea Componentei de Piata Concurentiala (CPC), avizata de ANRE prin Avizul nr. 57/2013.

Clientii finali noncasnici care nu au raspuns solicitarii FUI, dar care îndeplinesc conditiile si doresc sa beneficieze de SU pot transmite în continuare furnizorului de ultima instanta, documentele care atesta încadrarea în aceasta categorie. Pâna la elaborarea contractelor de catre Autoritatea Nationala de Reglementare în domeniul Energiei, ramân în vigoare contractele de furnizare a energiei electrice încheiate în baza deciziei ANRE nr. 57/1999.

Cea de-a treia categorie de clienți, cea a agentilor economici care nu au uzat de eligibilitate si nu au dreptul sau nu au solicitat sa beneficieze de Serviciul Universal (SU) platește energia electrica furnizata la un pret mai mare decât CPC. De asemenea, clientii care nu au dreptul la SU au optiunea de a încheia contracte de furnizare energie electrica pe piata concurentiala.

Reamintim clienților care se regasesc într-una dintre ultimele doua situatii ca pâna la emiterea contractelor — cadru aplicabile clientilor finali ai furnizorilor de ultima instanta, CEZ Vânzare va asigura în continuare furnizarea energiei electrice conform contractelor existente în vigoare.

Toate informațiile vor fi detaliate prin intermediul unei scrisori din partea CEZ Vânzare transmisa catre toți clienții agenți economici. De asemenea, pentru clarificari suplimentare, clienților le stau la dispoziție toate celelalte canale de comunicare puse la dispoziție de catre furnizorul de energie electrica.