McGregor&Partners: Presedintele a promulgat legea pentru stabilirea promovarii producerii energiei din surse regenerabile

imagesLegea 23/2014 23/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea și completarea Legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie („Legea 23/2014”) a fost promulgată fără respectarea prevederilor Constituției și a Legii 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale.

Preşedintele României a semnat joi, 13 martie 2014, Decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.

Astfel, legea nr. 23/2014 privind aprobarea OUG nr. 57/2013 a fost publicatã în Monitorul Oficial nr. 184/14.03.2014 şi produce efecte juridice.

Promulgarea unei legi, reprezintã actul prin care şeful statului constatã cã procesul legislativ a fost finalizat ori cã obiecţiunile sale privind o lege adoptatã de legislativ au fost reexaminate sau dupã caz, legea a fost supusã verificãrii Curţii Constituţionale, fiind epuizate toate etapele procedurii legislative. Prerogativa sesizãrii Curţii Constituţionale îi este recunoscutã Preşedintelui României, în calitate de garant al respectãrii Constitutiei, care, în cadrul procedurii de promulgare, are obligaţia de a examina textul legii şi de a verifica conformitatea legii cu textele constituţionale.

În ceea ce priveste promulgarea Legii 23/2014 Preşedintele României a procedat la promulgare fãrã a aştepta, potrivit prevederilor constituţionale, decizia Curţii Constituţionale, care a fost învestitã chiar de acesta, în vederea exercitãrii unui control a priori de constituţionalitate, prin sesizarea transmisã în 26/03/2014. Obiectul sesizãrii îl reprezintă încãlcarea articolului 108 (3) din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, privind procedurile de notificare a Comisiei Europene în cazul modificãrii unei scheme de sprijin, fapt ce poate atrage declanşarea unei proceduri de infringement împotriva României.

Potrivit art. 77 (3) din Constituţie, dacă Preşedintele cere verificarea constituţionalităţii legii, promulgarea ei se face în cel mult 10 zile de la primirea deciziei Curţii Constituţionale, prin care i s-a confirmat constituţionalitatea. Raţiunea pentru care promulgarea unei legi supuse controlului de constituționalitate înainte de promulgare, se face cu respectarea condiției sine qua non mai sus expuse, este una întemeiatã, respectiv evitarea promulgãrii unei legi neconstituţionale.

Prevederile Legii 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale („Legea 47/1992”) menţioneazã clar cã „prevederile legii se completeazã cu normele din Codul de procedurã civilã, excepţie fãcând prevederile privind stingerea, întreruperea sau suspendarea litigiului”.

Având în vedere cã retragerea sau renunţarea la acţiune, sau la drept sunt toate incidente procedurale ce duc la stingerea litigiului, acestea nu pot fi efectuate în faţa Curţii Constituţionale. Prin urmare, Preşedintele ca subiect de sezinã, nu poate sã-şi retragã sesizarea, acesta având obligaţia de a aştepta decizia Curţii Constituţionale cu privire la sesizarea introdusã chiar de acesta.

În prezent, singura modalitate de efectuare a unui control de constituţionalitate cu privire la prevederile legii nr. 23/2014 mai poate fi efectuat de Curtea Constituţionalã, doar în cazul în care va fi învestitã cu soluţionarea excepţiilor de neconstituţionalitate, ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial sau direct de Avocatul Poporului.

Despre McGregor & Partners
McGregor & Partners, cu birouri în Bucureşti, România şi Sofia, Bulgaria este asociată cu firma de avocatură Stephenson Harwood din 2002. Condusă de Neil McGregor, avocat britanic cu una dintre cele mai îndelungate activităţi de avocat străin în domeniul comercial din Europa centrală şi de sud, echipa McGregor & Partners de avocaţi români şi bulgari cu experienţă în domeniul comercial, oferă consultanţă în orice aspecte de drept comercial, ocupându-se în particular de achiziţii & fuziuni, activităţi de finanţare şi alte investiţii pentru companii şi fonduri multinaţionale. McGregor & Partners are o experienţă deosebită în domenii cum ar fi energia, logistica, drept maritim, comerţ şi transport.

www.mcgregorlegal.eu