O parte din productia de gaze va fi comercializata obligatoriu pe o piata centralizata

Gas-PipesDepartamentul pentru Energie a inițiat un proiect de lege pentru modificarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, astfel încât o parte din producția de gaze să fie comercializată obligatoriu pe o piață centralizată.

Astfel, în legea veche se va introduce un nou articol, potrivit căruia ‘Deținătorii de licență de producție de gaze naturale și afiliații acestora sunt obligați să tranzacționeze pe piața centralizată transparent și nediscriminatoriu o parte din cantitatea produsă, într-un cuantum stabilit de ANRE pe baza reglementărilor proprii’, se arată în proiect.

‘Acest demers se înscrie în intenția Guvernului României de a încuraja formarea prețurilor din producția internă pe baza unor mecanisme bazate pe cerere și ofertă, în condiții de transparență și nediscriminare a participanților la piață, precum și de a elimina intervențiile administrative din procesul de formare a prețurilor de valorificare a gazelor naturale din producția internă’, scrie în nota de fundamentare.

Oficialii Departamentului mai explică faptul că, în egală măsură, ‘se urmărește asigurarea unui rol semnificativ al pieței
gazelor naturale din România, în contextul formării pieței unice europene de energie și gaze naturale, și totodată determinarea unei valori de piață obiective a gazelor naturale, coroborate cu sporirea eficienței consumului acestora într-un cadru economic sustenabil care va fi definit strategic atât la nivel macroeconomic cât și la nivel sectorial’.

sursa:agerpres