Proiecte majore de investiții ale Transgaz și Romgaz vor primi subvenții europene

Câteva proiecte extrem de importate de investiții pentru dezvoltarea sistemului de transport și depozitare a gazelor naturale din România au fost incluse pe cea de-a treia listă a proiectelor de interes comun pentru Uniunea Europeană, aprobată recent. Acestea vor primi finanțare nerambursabilă de la Bruxelles, iar implementarea lor este considerată prioritară.

Iată lista acestor proiecte, în care este implicată România:

  • Dezvoltarea capacității de stocare a gazelor de la Depomureș;
  • Dezvoltarea depozitului subteran de gaze de la Sărmășel;
  • Faza 1 a proiectului BRUA (care prevede un coridor de transport bidirecțional al gazelor pe ruta Bulgaria-România-Ungaria-Austria), incluzând: pentru flux invers România-Ungaria: stație de comprimare la Csanádpalota (Ungaria), dezvoltarea capacității de transport în România, respectiv o nouă conductă între Podișor și Recaș,  stație de măsurare și trei noi stații de comprimare la Podișor, Bibești și Jupa, dar și o stație de comprimare la Mosonmagyarovar (implementare pe partea austriacă);
  • Faza a 2-a a proiectului BRUA, incluzând: conductă pe ruta Városföld-Ercsi– Győr (Ungaria), conductă Ercsi-Százhalombatta (HU), stație de comprimare la Városföld (HU), mărirea capacității de transport în România, între Recaș și Horia, către Ungaria până la 4,4 mld mc/an și o extindere a stațiilor de comprimare de la Podișor, Bibești și Jipa; construirea unei conducte de la țărmul Mării Negre până la Podișor, pentru a prelua gazele din Marea Neagră; pentru asigurarea fluxului invers între România și Ungaria: a doua fază a stației de comprimare de la Csanádpalota sau Algyő (HU);
  • Faza a 3-a a proiectului BRUA, incluzând: îmbunătățirea sistemului de transport între Onești și Isaccea și flux invers la Isaccea; îmbunătățirea sistemului de transport între Onești și Nădlac; extinderea sistemului românesc de transport pentru preluarea gazelor din Marea Neagră;
  • Dezvoltarea infrastructurii pentru a aduce noi surse de gaz în Europa Centrală și de Sud-Est, în scopul diversificării aprovizionării: sistem de conducte din Bulgaria, prin România și Ungaria către Slovacia („Eastring”); infrastructură care să permită dezboltarea unui hub de gaze în Bulgaria.

Proiectele de dezvoltare a rețelei de conducte  vor fi implementate de Transgaz, operatorul sistemului național de transport al gazelor naturale, iar cele de înmagazinare, de compania națională Romgaz, cel mai mare producător local.

Valoarea proiectului pentru creşterea capacităţilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale de la Sărmășel, care are are o capacitate de 900 milioane mc, este de 136,15 milione euro. Sursele de finanțare vor fi: 25% – surse proprii ale Romgaz, 75% – surse atrase (împrumuturi bancare și fonduri UE). Data prognozată de punere în funcţiune a obiectivului este aprilie 2024, conform datelor Ministerului Energiei. Printre obiectivele acestei investiții se află diminuarea dependenţei de importurile de gaze naturale pe timp de iarnă, dar și creşterea contribuţiei României la securitatea energetică regională europeană. De asemenea, se are în vedere majorarea capacităţii de extracţie zilnică şi mărirea flexibilităţii în livrarea gazelor naturale.

Alte 87 milioane euro urmează să fie investite în dezvoltarea depozitului privat de înmagazinare gaze naturale Depomureş, deţinut împreună cu Engie, care în prezent care o capacitate de 300 milioane mc. Proiectul, cu termen de finalizare anul 2022, are drept scop creşterea volumului util al depozitului subteran până la 600 milioane metri cubi în două etape.

Și pe partea de electricitate, Transelectrica a reușit să includă șase proiecte de investiții pe lista Proiectelor de Interes Comun aprobată de Comisia Europeană. Obiectivele de investiții aflate pe această listă pot beneficia de finanțare în proporție de 50% sau, în anumite cazuri, de 80%. De asemenea, proiectele de interes comun pot fi supuse unei proceduri de autorizare mai rapide, care să nu depășească în medie 3 ani, și beneficiază de un tratament special din partea autorităților de reglementare.

Proiectele de Interes Comun sunt proiecte-cheie pentru dezvoltarea infrastructurii, în special între state vecine. Acestea au ca scop să ajute UE să atingă obiectivele din politica energetică și de mediu: energie accesibilă, sigură și sustenabilă pentru toți cetățenii, precum și decarbonizarea economiei pe termen lung, în conformitate cu prevederile Acordului de la Paris. La fiecare doi ani, Comisia Europeană aprobă o nouă listă de Proiecte de Interes Comun.