Romgaz propune majorarea capitalului social la începutul lunii februarie

984Romgaz va supune aprobării acţionarilor majorarea capitalului social cu 354.580 lei prin emiterea unui număr de 35.458 acţiuni, ca urmare a aportului în natură a Statului Român, în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) din 7 februarie 2013, potrivit informaţiilor publicate pe site-ul companiei.

Societatea va propune transferul către SC Fondul Proprietatea SA, potrivit legislaţiei în vigoare, a unui număr de 5.316 acţiuni din numărul total de 35.458 de acţiuni nou emise, restul de 30.142 de acţiuni rămânând în proprietatea Statului Român.

Astfel, statul va fi deţinător a unui număr de 32.604.453 acţiuni, iar Fondul Proprietatea va deţine 5.750.520 de
acţiuni. Majorarea valorii actuale a capitalului social va fi realizată de la 383.195.150 lei, la 383.549.730 lei.

Romgaz este o societate pe acţiuni de interes naţional, în care statul este acţionar majoritar. Compania realizează cercetare geologică în scopul descoperirii de noi zăcăminte gazifere, produce gaz metan prin exploatarea zăcămintelor din portofoliul companiei, depozitează subteran gaze naturale, efectuează intervenţii, reparaţii capitale şi operaţii speciale la sonde şi asigură servicii de transport tehnologic.

Sursa articol AGERPRES