Summitul privind Securitatea Nucleară de la Seul: Alocuţiunea preşedintelui României, Traian Băsescu, în cadrul celei de a doua sesiuni

Preşedintele României, Traian Băsescu, a susţinut marţi, 27 martie a.c., o alocuţiune în cadrul celei de a doua sesiuni a Summitului privind Securitatea Nucleară de la Seul. Vă prezentăm textul alocuţiunii susţinute de şeful statului:

‘Vă mulţumesc, domnule Preşedinte. Şi încă o dată vă mulţumesc pentru organizarea excelentă a summitului şi pentru invitarea României la acest summit.

România, din punct de vedere al politicii nucleare se înscrie în obiectivele summitului la care participăm. România dispune de cadru normativ şi de capacitatea administrativă pentru a asigura gestionarea corespunzătoare a materialelor nucleare şi a preveni accesul grupărilor teroriste la aceste materiale sau la tehnologia de utilizare a lor.

Până în anul 2014 vom termina implementarea unui set de măsuri coerente în ceea ce priveşte securizarea materialelor nucleare vulnerabile şi care, până în prezent, a parcurs etape importante astfel: în 2006 s-a finalizat procesul de conversie a Reactorului de Cercetare de la uraniu înalt îmbogăţit la uraniu slab îmbogăţit; în anul 2009 România a finalizat repatrierea întregii cantităţi de combustibil înalt îmbogăţit în Federaţia Rusă cu sprijin financiar şi sub auspiciile Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică, fiind primul transfer de acest tip realizat pe calea aerului. Au fost instituite documentele ‘Ameninţarea -bază de proiect’ pentru instalaţiile nucleare şi pentru reglementarea, evaluarea şi inspecţia regimului de protecţie fizică pentru instalaţiile şi materialele nucleare. Desfăşurăm o cooperare intensă sub egida AIEA pe linia aplicaţiilor medicale ale energiei nucleare, în special în ceea ce priveşte tehnologia de depistare şi tratament a cancerului.

România face parte dintre statele care raportează voluntar la baza de date a AIEA privind traficul illicit cu substanţe radioactive în eventualitatea în care astfel de evenimente se produc pe teritoriul României. România a creat şi respectă un regim juridic cuprinzător de control al transferurilor de produse şi de tehnologii cu dublă utilizare, inclusiv de materiale nucleare cu relevanţă strategică. Astfel, orice export de produse şi tehnologii nucleare create în România poate fi realizat numai dacă statul destinatarului final al exportului a ratificat Acordul de garanţii şi Protocolul adiţional cu AIEA.

În România se desfăşoară procese de consolidare a capacităţii administrative astfel: Poliţia de Frontieră beneficiază de echipamente de monitorizare furnizate în cadrul Programului ‘Second Line of Defense’, derulat către Administraţia Naţională de Siguranţă Nucleară din Statele Unite ale Americii. Autoritatea Naţională Vamală a fost dotată cu echipamente de monitorizare a radiaţiilor şi echipament specializat. În acest fel, la graniţa estică a României funcţionează cea mai mare unitate de monitorizare din Uniunea Europeană, având un număr de 308 echipamente de control şi inspecţie, integrate într-un sistem informatic unitar.

În România eforturile autorităţilor naţionale se concentrează în prezent pe revizuirea documentaţiei ‘Ameninţarea – bază de proiect’, precum şi pe îmbunătăţirea pregătirii profesionale a personalului.

În palierul activităţilor de cooperare bilaterală pentru securizarea materialelor radioactive din alte state, România a realizat o contribuţie financiară consistentă în cursul anului 2011, pentru proiectele de securizare împotriva radiaţiilor şi amplasamentului fostei Centrale nucleare de la Cernobîl .

În ceea ce priveşte propunerile privind asumarea de noi angajamente multinaţionale, am luat notă cu interes de documentele prezentate de Mariea Britanie, Germania, Indonezia şi Iordania, şi le analizăm cu deschidere în interesul realizării de progrese pe linia obiectivelor summitului.

România îşi asumă următoarele angajamente unilaterale: invitarea unei misiuni internaţionale de evaluare a Agenţiei Internaţionale pentru Enegie Atomică, cu scopul de a obţine confirmarea că practicile naţionale în domeniul securităţii şi siguranţei nucleare la reactoarele nucleare în funcţiune sunt conforme cu cele mai recente standarde internaţionale, precum şi de a identifica modalităţi practice de îmbunătăţire acolo unde este cazul, aceasta cu atât mai mult cu cât, în curând, vom demara construcţia a două noi reactoare nucleare.

Un alt angajament, acordarea de asistenţă sub forma unor lecţii învăţate în domeniile: conversiei reactoarelor de cercetare de la uraniu înalt îmbogăţit, la uraniu slab îmbogăţit, în domeniul repatrierii uraniului înalt îmbogăţit în statele de provenienţă şi în domeniul siguranţei surselor radioactive.

De asemenea, ne angajăm la efectuarea unei contribuţii financiare în fondul pentru securitate nucleară al Agenţiei Internaţionale pentru Enegie Atomică, în anul acesta.

Vă mulţumesc!’