CE promoveaza cooperarea intre tarile din UE pentru valorificarea surselor regenerabile de energie

Flag of the european union in front of the deep blue sky.Comisia Europeană promovează cooperarea între ţările membre ale UE pentru valorificarea surselor regenerabile de energie. România poate beneficia de acest lucru prin atragerea de investiţii, fără a plăti costurile de sprijin financiar.

Proiectul “Dezvoltare durabilă şi eficienţă a surselor regenerabile de energie pentru atingerea ţintei de 20% la nivelul UE până în 2020, şi mai departe ( RES4LESS )”, finanţat prin programul Energie Inteligentă Europa, a început în anul 2011 şi s-a finalizat de curând (decembrie 2012).

Proiectul RES4LESS a fost iniţiat în contextul Directivei 2009/28/CE privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (SRE) în care Comisia Europeană (CE) stabileşte ţinte obligatorii pentru consumul de energie produsă din SRE pentru fiecare Stat Membru (SM) până în anul 2020. Aceste ţinte pot fi atinse şi prin mecanismele de cooperare (MC) dintre SM. Mecanismele de cooperare pot fi: transfer statistic al surplusului de energie verde, dezvoltare de proiecte comune sau scheme de sprijin financiar comune. Cooperarea prin MC poate duce la o situaţie mutual avantajoasă în care o ţară cu un potenţial de SRE cu un cost mai redus şi-a îndeplinit ţinta proprie şi oferă spre valorificare o parte din surplusul de SRE unei alte ţări cu un potenţial limitat sau prea costisitor pentru a fi exploatat.

Principalul obiectiv al proiectului RES4LESS a fost realizarea unei Foi de parcurs privind dezvoltarea SRE pentru perioada 2010-2020 şi 2020-2030. Foaia de parcurs integrează principalele rezultate ale proiectului:

-identificarea pe baza unui model specific de calcul a surplusului de electricitate produs din SRE de fiecare ţară,
-bariere şi factori critici de succes pentru dezvoltarea mecanismelor de cooperare,
-trei studii de caz privind cooperarea între ţările europene, luând în considerare surplusul de energia din următoarele resurse: eoliană off-shore, biomasă şi solară. Studiul de caz privind biomasa analizează oportunităţile pentru România de a atrage investiţii în domeniu,
-probleme posibile legate de conectarea la reţea a proiectelor.
Foaia de parcurs ilustrează gradual posibile scenarii de cooperare şi beneficiile economice în comparaţie cu scenariul de “dezvoltare individuală” a SM.

-“Proiecte pilot de cooperare”, realizabile până în anul 2020: prezintă un risc scăzut şi verifică conceptul de cooperare.
-“Rute cu Oportunităţi” de dimensiune mare – în jur de 40TWh/an, vor fi posibile până în 2030.
-Scenariul maximal de cooperare “Cât mai mult cu cât mai puţin”. Poate fi realizat după 2030, în urma unei atente planificări de exploatare centralizată a „Rutelor cu Oportunităţi” (aprox. 100 TWh/an pe conturul UE).
Toate rezultatele proiectului pot fi accesate pe site-ul RES4LESS: http://www.res4less.eu/page/deliverables.html

Consorţiul proiectului RES4LESS este format din 7 institute de renume de cercetare şi consultanţă în domeniul politicilor de energie: Centrului de Cercetare în domeniul Energiei din Olanda (ECN) –coordonatorul proiectului, Universitatea Tehnică din Danemarca (DTU) – Danemarca, IT POWER – Marea Britanie, Enviros – Republica Cehă, Institutul pentru Ecologie Aplicată (Oeko Institute) – Germania, Centrul pentru Promovarea Energiei Curate şi Eficiente în România ( ENERO ) – România şi CIEMAT – Spania.

Programul Energie Inteligentă – Europa este un instrument financiar al UE pentru sprijinirea proiectelor concrete, iniţiativelor şi a celor mai bune practici selectate din cererile de propuneri depuse anual.

Despre Centrul pentru Promovarea Energiei Curate si Eficiente in Romania ENERO
Enero este un centru de consultanta si cercetare nonprofit in domeniul energiei, fondat in 1999. ENERO promoveaza cercetarea, inovarea si transferul tehnologic in domeniul producerii si utilizarii eficiente a energiei, al surselor regenerabile si al tehnologiilor curate de producere a energiei.

sursa:comunicatedepresa