Comisia Europeana a aprobat schema de sprijin a Romaniei pentru producerea de energie electrica din surse regenerabile

Comisia Europeană a aprobat schema de sprijin a României pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile. Planul României de a sprijini producţia de energie din resurse regenerabile prin acordarea de certificate verzi este în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, a anunţat Comisia Europeană la 13 iulie.

Schema a fost gândită ca element de sprijin în realizarea obiectivului României, stabilit în baza legislaţiei UE, de a atinge până în 2020 ţintele obligatorii privind energia din surse regenerabile.

Comisia a constatat că planul propus de România este în conformitate cu Orientările comunitare privind ajutorul de stat pentru protecţia mediului, adoptate în 2008, care se referă la ajutorul de funcţionare acordat pentru sursele regenerabile de energie.

Comisia Europeană a apreciat faptul că schema propusă de România încurajează, pe de-o parte, utilizarea surselor regenerabile de energie, iar pe de altă parte prevede măsuri de salvgardare pentru a limita denaturările concurenţei.

Certificatele verzi sunt acordate producătorilor de energie electrică pentru fiecare MWh generat din energie eoliană, energie hidraulică, energie solară, biomasă, gaz de fermentare a deşeurilor sau gaz de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate. Se aplică un bonus pentru energia produsă în instalaţii de cogenerare cu randament ridicat.

Certificatele emise de stat producătorilor pot fi vândute furnizorilor de energie de pe o piaţă specifică, independentă de piaţa energiei electrice. Se prevede obligaţia furnizorilor de energie electrică de a achiziţiona anual un anumit număr de certificate verzi, în caz contrar aceştia urmând a plăti penalităţi. Sumele astfel obţinute vor fi colectate de către operatorul reţelei de transport şi transferate la fondul de mediu din România, fiind apoi folosite pentru sprijinirea micilor producători individuali de energie electrică din surse regenerabile.

Beneficiarii de certificate verzi vor putea intra în această schemă până la 31 decembrie 2016.

Stirea a avut reactii imediate in randul industriei din Romania – Asociatia Romana pentru Energie Eoliana (AREE) prin reprezentantul sau, Dana Duica, a salutat  anuntul facut de Comisia Europeana pe site-ul propriu, prin care aproba schema de sprijin a Romaniei in domeniul surselor regenerabile de energie, bazata pe certificate verzi.

Mai multe detalii gasiti aici…