Ministerul Energiei confirmă impactul uriaș al schemei românești de sprijin pentru energia regenerabilă: 19,5 miliarde euro

Un răspuns oficial al Ministerului Energiei la o interpelare a deputatului liberal Virgil Popescu confirmă impactul uriaș pe care îl are în facturile consumatorilor schema de sprijin pentru energiile regenerabile aprobată în 2008 de Parlamentul României: aproximativ 19,5 miliarde de euro.

Schema de sprijin, propusă de către deputatul PSD Iulian Iancu, președintele Comisiei de Industrii din Camera Deputaților, a fost cea mai generoasă din UE, iar la momentul inițierii a primit avizul negativ al premierului de la acea vreme, Călin Popescu Tăriceanu. Mai mult decât atât, ea a fost aprobată înainte de apariția Directivei privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, care stabilea țintele naționale pentru fiecare stat membru pentru nivelul anului 2020.

„Prin Directiva 2009/28/CE privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile se face o alocare pe statele membre ale UE a țintei comunitare de 20% pentru sursele regenerabile de energie. România și-a asumat să realizeze energie din surse regenerabile, ponderea acesteia în consumul final brut de energie fiind de 24% în anul 2020. În vederea atingerii acestei obligații, în noiembrie 2008 a fost adoptată Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.

În Capitolul 2.3 „Durata și Bugetul” din decizia Comisiei Europene  C (2011) 4938 final se precizează: „În ceea ce privește bugetul măsurii notificate, autoritățile române estimează că valoarea totală a bugetului schemei este de 80,713 miliarde lei (aproximativ 19,5 miliarde euro) pentru întreaga durată”. Menționăm că la momentul actual, pe agenda de lucru a Ministerului Energiei nu se află niciun proiect de lege cu privire la o nouă schema de sprijin pentru energia din surse regenerabile”, este răspunsul oferit deputatului liberal, pe data de 8 noiembrie, de Ministerul Energiei.

Subvențiile, majorate suplimentar în 2010

Parlamentul României a adoptat Legea nr. 220/2008 privind stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile, aceasta a fost notificată către Comisia Europeană și aprobată prin Decizia COM C(2011) 4938. Prin această lege s-a stabilit un sistem de promovare a producerii de energie electrică din surse regenerabile bazat pe impunerea unor cote obligatorii de achiziție pentru furnizori, combinat cu tranzacţionarea de certificate verzi.

Pentru a sprijini instalarea unor noi capacități de producție a energiei E-SRE, schema de sprijin prevedea acordarea unui număr de certificate verzi pentru un MWh livrat în rețea, ce a diferit în funcție de tehnologia folosită de fiecare producător.

De pildă, pentru un MWh produs în centrale eoliene, legea aprobată în 2008 prevedea acordarea a două certificate verzi, în timp ce pentru fotovoltaice s-au acordat patru certificate verzi. Ulterior, în 2010, tot la propunerea PSD, numărul de CV pentru un MWh fotovoltaic a  fost majorat la șase.

Valoarea certificatelor a fost stabilit prin lege astfel: preț minim de 27 euro indexat anual conform indicelui mediu anual de inflație pentru anul precedent calculat la nivelul zonei Euro din UE, comunicat de Eurostat; preț maxim de 55 euro indexat anual conform indicelui mediu anual de inflație menționat.

Asta însemna un sprijin pentru eolian de până la 110 euro/MWh și de 330 de euro/MWh pentru fotovoltaic, bani pe care producătorii îi obțineau în plus față de prețul electricității vândute.

Schema ultrageneroasă de subvenționare a dus la creșterea explozivă a capacităților instalate în România în tehnologii care utilizează sursele regenerabile pentru producția de energie, astfel încât România și-a depășit încă de acum trei ani țintele asumate. Investițiile s-au făcut însă la cele mai ridicate costuri cu tehnologia, care de atunci s-a ieftinit semnificativ și continuă trendul.