Va exista sau nu inflatie de certificate verzi dupa amanarea in 2018 a emiterii de certificate verzi pentru energia produsa din centralele eoliene?

Untitled-13Schimbările care au survenit în ultimul an, în legătură cu energia produsă din surse de energie regenerabilă, au creat nesiguranţă şi instabilitate în ceea ce priveşte noile investiţii în domeniu. Măsura amânării certificatelor verzi până în anul 2018, va crea inflaţie pe această piaţă şi va plasa factorul de decizie, din mâna producătorului de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, în mâna “pretenţioasă” a cumparatorului?

După modificările aduse Legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie („Legea 220/2008”) prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2013 („O.U.G. 57/2013”), unele aspecte cu privire la emiterea certificatelor verzi au fost abordate într-o manieră mai detaliată în prevederile legale ale Ordinului Președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (A.N.R.E.) nr. 56/2013 pentru modificarea și completarea Regulamentului de emitere a certificatelor verzi aprobat prin Ordinul președintelui A.RN.R.E. („Ordinul 56/2013”), care a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 472 din 30.07.2013.

Conform prevederilor Legii 220/2008, și ale Ordinului 56/2013, în perioada 1 iulie 2013 – 31 martie 2017, din numărul de certificate verzi emise conform prevederilor art. 11, Operatorul de Tansport și Sistem amână de la tranzacționare pe piața de certificate verzi, inclusiv de la transferul din contul de producător în contul de furnizor pentru îndeplinirea cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi, un număr de certificate verzi conform prevederilor art. 6 alin. (2¹) din Legea 220/2008.

Atât Legea 220/2008, cât şi Ordinul 56/2013 menționează că în respectiva perioadă indicată se va amâna un certificat verde pentru centralele electrice eoliene din cele două certificate verzi emise pentru fiecare 1 MWh produs și livrat de producătorii de energie electrică din energie eoliană.

Procedura de emitere a certificatelor verzi acordate operatorilor economici acreditați, pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie, prevede că numărul de certificate verzi amânate de la tranzacționare, inclusiv de la transferul din contul de producător în contul de furnizor pentru îndeplinirea cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi, sunt înregistrate în mod distinct pe fiecare operator economic în parte, iar codurile acestora și numărul lor se vor comunica lunar atât producătorilor cât și ANRE și OPCOM, conform prevederilor Regulamentului de emitere a certificate verzi aprobat prin Ordinul ANRE nr. 43/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Recuperarea certificatelor verzi amânate de la tranzacționare ale producătorilor de energie electrică din energie eoliană se va face în mod eșalonat, începând cu 1 ianuarie 2018 până cel tarziu la 31 decembrie 2020. Modalitatea în care se vor recupera certificatele verzi amânate va fi stabilită de ANRE. și va fi aprobată prin ordinul președintelui instituției.

Certificatele verzi amânate de la tranzacționare se vor înregistra în mod distinct în Registrul de evidență a beneficiarilor de certificate verzi și a certificatelor verzi emise și se vor recupera lunar, până la 31 decembrie 2020, în mod eșalonat conform Procedurii CN Transelectrica SA pentru emiterea acestora aprobată prin Avizul ANRE nr. 31/28.08.2013 („Procedura”). Procedura prevede că începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru centralele electrice eoliene, se va recupera un număr de certificate verzi pentru fiecare lună calendaristică a perioadei de recuperare egal cu produsul dintre:
(a) numărul mediu de certificate verzi amânate pentru fiecare lună calendaristică a unui an și
(b) raportul dintre
(i) numărul total de certificate verzi amânate din perioada de amânare și
(ii) numărul total de certificate verzi pentru perioada de recuperare a acestora
determinat prin aplicarea numărului de certificate verzi amânate pentru fiecare lună calendaristică a unui an menționat mai sus, cu recuperarea numărului total de certificate verzi amânate.

În aceste condiții, operatorul economic al unui proiect eolian pus în funcţiune va primi până în anul 2017 un certificat verde pentru 1 MWh produs și livrat în rețea, iar după anul 2018 va primi 1 certificat verde plus un număr de certificate verzi amânate care se vor recupera conform metodei mai sus prezentate, prevăzută de Procedură.

Despre McGregor & Partners
McGregor & Partners, cu birouri în Bucureşti, România şi Sofia, Bulgaria este asociată cu firma de avocatură Stephenson Harwood din 2002. Condusă de Neil McGregor, avocat britanic cu una dintre cele mai îndelungate activităţi de avocat străin în domeniul comercial din Europa centrală şi de sud, echipa McGregor & Partners de avocaţi români şi bulgari cu experienţă în domeniul comercial, oferă consultanţă în orice aspecte de drept comercial, ocupându-se în particular de achiziţii & fuziuni, activităţi de finanţare şi alte investiţii pentru companii şi fonduri multinaţionale. McGregor & Partners are o experienţă deosebită în domenii cum ar fi energia, logistica, drept maritim, comerţ şi transport.

www.mcgregorlegal.eu